top of page

חופש

שישה ימי רביעי החל מ10 במאי

150 ₪ לכל הסדנא

shutterstock_131694464-1.jpg

להיות חופשי, אין פירושו להשתחרר מהכבלים שלנו, אלא לחיות בדרך שמכבדת ומשפרת את חירותם של אחרים. 

נלסון מנדלה

סדנא זו עוסקת בשאלות הבאות:

  • מהו חופש אמתי?

  • כיצד ניתן להיות חופשיים לגמרי, וכל הזמן?

  • מה גורם לאבדן החופש?

  • איך זה חל הן על יחידים ועל חברות?

  • האם החופש שלנו תלוי במישהו או משהו אחר?

  • כיצד משפיעים דברי אמת או שקר על החופש?

bottom of page