top of page

חופש

שישה ימי שלישי החל מ 14 למרץ

מחיר של 200 ₪ לכל הקורס

shutterstock_131694464-1.jpg

הפגישות במרכז תאו, וינגייט 168 הרצליה

להיות חופשי, אין פירושו להשתחרר מהכבלים שלנו, אלא לחיות בדרך שמכבדת ומשפרת את חירותם של אחרים. 

נלסון מנדלה

סדנא זו עוסקת בשאלות הבאות:

  • טבעו האמיתי של החופש

  • הגורמים המגבילים את החופש

  • הקשר בין אמת לחופש

  • חופש ודיבור: סוגי דיבור והשפעותיהם

  • הקשר בין חופש לגורל

  • ההיבט הכללי של החופש

​​

bottom of page