top of page

אושר

שישה ימי שלישי החל מ1 בפברואר

הקןרם מקוון בזום

150 ₪ לכל הסדנא

shutterstock_93400051-1.jpg

אושר לא מושג באמצעות סיפוק עצמי, אלא מתוך נאמנות למטרה נעלה.

הלן קלר

תפילה עתיקה מהמסורת ההודית אומרת:

 

יהי רצון שכולם יהיו מאושרים.  יהי רצון שכולם יהיו ללא חולי.

יהי רצון שלכולם תהיה רווחה.  יהי רצון שאיש לא ידע מצוקה.

תפילה זו תלווה אותנו לאורך הסדנא כשאנו עוסקים בשאלות כגון:

  • מהו אושר אמיתי?

  • מה מונע מאיתנו להיות מאושרים?

  • מה הקשר בין תענוג ואושר?

  • כמה שווה האושר שלך?

bottom of page